O nás

Primárnym zameraním našej spoločnosti je kvantitatívny a kvalitatívny technický monitoring v dynamickej i statickej podobe. Rôzne vybrané formy inšpekcií realizujeme v akomkoľvek predstaviteľnom teréne - zo vzduchu, na zemi, na vode či pod vodnou hladinou. Všetky exteriérové a interiérové merania vykonávame pomocou najmodernejších technologických analytických prostriedkov.

Portfólio našich služieb tvoria:

  • vibrodiagnostika strojných zariadení
  • termodiagnostická inšpekcia stavieb, infraštruktúry a strojných zariadení
  • vlhkostná diagnostika - odporová, vysokofrekvenčná, analógová
  • laserové a vizuálne skenovanie objektov (LiDAR)
  • špecializované letecké práce dronovou (UAV) technológiou
  • vysokopresné merania pod vodnou hladinou realizované zo špeciálnych plavidiel
  • doplnkové meracie služby (kontaktné meranie hrúbky materiálov, meranie hluku)

Hlavným výstupom našich meraní sú dáta určené pre ďalšie spracovanie - či už našou analytickou činnosťou alebo priamo technickým oddelením klientov. Paleta možností je od odovzdania "surových" dát, bežných snímkov, cez odovzdávanie špecializovaných snímok a meraní, cez 3D modely, postprocesované výstupy až po plne analyzované dátové sety s príslušným reportingom.

Prieskum a zber dát ohľadom technického stavu prostredia, obytných či technických objektov a následná dôkladná analýza dát z meraní prinášajú našim klientom ucelený obraz o vlastnostiach, stave a potenciálnych defektoch meraných objektov. Na základe našich zistení je možné prijať funkčné opatrenia na odstránenie prevádzkových alebo technických problémov a tým znížiť riziko ich poškodenia, zvýšiť ich energetickú efektívnosť alebo plánovať kroky údržby.