Laserové skenovanie

Laserové skenovanie (LiDAR – Light imaging, Detection And Ranging) je jednou z metód vektorizácie už postavených objektov, pričom samotné bodové pole získané skenovaním slúži na zachytenie a následné modelovanie objektov, budov a terénu. Pomocou skenovania zisťujeme tvar, vzdialenosť a uhly objektov, pričom meshová (vizuálna) vie poskytnúť aj reálny pohľad na objekt v 3D pomocou naviazania textúry na bodové pole.
Technológia laserového skenovania je rýchla, vysoko presná a spoľahlivá, pričom je ju možné realizovať v interiéri, exteriéri, ale i zo vzduchu pomocou UAV (dronu).

 

Laserové skenovanie nájde využitie pri:

  • vektorizácii rozvodných sietí
  • virtualizácii výrobných priestorov a ich pracovísk
  • vytváraní podkladov pre simulačné modely
  • archivácii podoby staveniska alebo náleziska
  • kontrole uskladnených objemov materiálu