Letecké práce a snímkovanie

Letecké práce (fotky, video, termovízia, 3D modelovanie, technický monitoring)

Letecké snímkovanie UAV technológiou, alebo tiež “dronom”, je v súčasnosti bežný spôsob získavania leteckých prehľadových snímkov. Dron, ako nosič, však umožňuje osadenie širokej palety meracích zariadení pre civilný, priemyselný i bezpečnostný monitoring – od vizuálnych (fotoaparát, kamera), cez špeciálne (termokamery, NIR kamery, multi/hyperspektrálne kamery) až po špecializované detektory (multidetektory plynov, radiácie).

Je vhodné uvažovať o UAV technológii ako vhodnej na menšie a stredne veľké letecké misie, kde je potrebné dosiahnuť vysokú úroveň detailnosti, prípadne sa zamerať na rýchlu či špecifickú akvizíciu dát. V tomto segmente dosahuje nasadenie UAV zariadení vysokú mieru efektívnosti vynaložených financií voči kvalite získaných dát a výsledkov.