Letecké snímkovanie

Letecké snímkovanie je zaužívanou formou prieskumu zemského povrchu a objektov na ňom. Vďaka rozvoju bezpilotných technológií (UAV, tzv. drony) poskytuje širokú škálu možných aplikácii – od vizuálnych meraní (fotografické zábery, video, časozberné snímkovanie, mapovanie, 3D modelovanie – DSM, DTM, bodové polia), cez technické merania (termovízne video a snímkovanie, termálne mapy, multispektrálne a hyperspektrálne snímkovanie / mapovanie, laserové skenovanie a vektorizácia objektov / terénu) až po vysokošpecializované merania (meranie koncentrácie rôznych plynov s 3D modelovaním výskytu, radiačné merania, röntgenové snímanie).

Medzi výhody leteckého snímkovania patrí jeho adaptabilita potrebám klienta, krátky reakčný čas, vysoká presnosť a škálovateľnosť získaných dát.

Snímkovanie prevádzkujeme vlastnými bezpilotnými zariadeniami, ktoré sú riadne registrované DÚ SR, sú poistené pre výkon leteckých prác, vlastnými licencovanými a certifikovanými operátormi, a  spoločnosť RSaM, s.r.o. je držiteľom oprávnenia na výkon leteckých prác v civilnom letectve vydanom Dopravným úradom Slovenskej republiky  – č. SK/101.