Ostatné merania

Vlhkostná diagnostika – analýzu prítomnosti a reálnych hodnôt vlhkosti materiálov je možné realizovať dvomi prístupmi – nedeštruktívnou a klasickou analógou metódou. Nedeštruktívna zahŕňa merania odporovou a vysokofrekvenčnou metódou, pričom pre výsledok analýzy nie je potrebný odber fyzickej vzorky. Pre meranie analógovou metódou (pomocou karbidu vápnika) je nutný odber fyzickej vzorky.

Meranie hrúbky materiálov – realizujeme aj nedeštruktívne kontaktné merania určené pre statické zariadenia a objekty. Tento typ meraní umožňuje skúmať stav a úbytky hrúbky potrubí, oceľových konštrukcií, poškodenie koróziou (úbytok materiálu) pri zásobníkoch a silách, prípadne mechanické poškodenie.

Meranie hluku – v prípade potreby vieme realizovať aj orientačné meranie úrovne hluku technických zariadení budov, hluku v pracovnom prostredí, interiéru a exteriéru stavieb. Táto služba má zväčša doplnkový charakter.