Rozhovor pre TopByvanie.sk

Matej Pavlík z RSAM: Termodiagnostika budov dokáže odhaliť problémy a nedokonalosti stavby

O termodiagnostickom meraní budov ste už pravdepodobne počuli, málokto však vie, o čo presne ide. Tieto merania pritom môžu odhaliť tepelné mosty v budove a tým vám pomôcť ušetriť desiatky eur za energie.

Termodiagnostické meranie bytovky

O tom, čo všetko sa dá termodynamickým meraním zistiť, prečo je potrebné merať v interiéri aj exteriéri či o tom, koľko celý proces trvá nám porozprával Matej Pavlík z RSAM.

Prečo je termodiagnostické meranie potrebné? V čom spočívajú jeho výhody?

Termodiagnostika budov je jedným z najlepších spôsobov, ako sa dá stavba skontrolovať. Bez potrebných invazívnych fyzických zásahov dokáže ľahko odhaliť problémy a nedokonalosti stavby, pričom môže slúžiť ako podklad pre ich následné riešenie. Pri súčasnom trende masívnej a rýchlej výstavby vzniká množstvo stavieb s rôznymi nedokonalosťami, pričom majitelia o nich v prvých rokoch ani nemusia vedieť a nevyužijú reklamačné možnosti voči zhotoviteľom stavieb. Rovnako vie byť termografická kontrola prínosom pri staršich stavbách, kedže pri správnej realizácii merania môže odhaliť úniky tepla, vlhnúce miesta a rôzne nedokonalosti konštrukcie vedúce k následným zložitým opravám.

Čo všetko sa dá týmto spôsobom zistiť?

Najčastejšie zisťovaným problémom sú tepelné mosty. Tieto mosty spôsobujú tepelné úniky, ktoré predovšetkým v zime zvyšujú spotrebu energie a tým pádom aj účet. Tepelný most však môže spôsobovať aj vznik plesní v kúpeľniach, kde teplý vlhký vzduch kondenzuje na prechladených stenách. Meraním je možné tiež zistiť netesnosť okien a dverí, vlhkosť v stenách. Pri domoch s plochou strechou je možné termodiagnostikou zistiť zatekanie pod izolačnú vrstvu ešte pred momentom presiaknutia vlhkosti do interiéru.

Nedokonalosti izolácie strešnej konštrukcie

Akým spôsobom môže takéto meranie pomôcť napríklad pri znižovaní výdavkov za energie?

Zistený problém najčastejšie znamená tepelný únik. Po analýze problému vieme klientovi označiť najpravdepodobnejšie miesto prestupu a vieme tiež navrhnúť postup riešenia. Pri nezateplených stenách môže únik tepla predstavovať až 40 percent z celkových nákladov. Z pohľadu znižovania nákladov na vykurovanie je dôležitá aj tesnosť okien, izolácia strechy alebo stropu, prípadne izolácia sokla.

Prečo je potrebná diagnostika v interiéri aj exteriéri?

Ak chceme čo najpresnejšie identifikovať prestupy tepla alebo iné problémy, je najvhodnejšie mať problematické miesto zosnímané z exteriéru aj interiéru. Pomáha to presnej identifikácii daného problému a uľahčuje to možnosť návrhu opatrení. Jeden alebo druhý pohľad samostatne nemusia vytvoriť presný obraz o type a rozsahu problému.

Akým spôsobom merania vykonávate?

Štandardnom pri výkone našich prác je rádiometrické meranie, ktoré umožňuje v termografii najkvalitnejšiu spätnú analýzu. Samotné interiérové meranie je vykonávané v podstate výhradne ručnou kamerou. Exteriérové meranie sa štandardne realizuje ručnou kamerou len pri nižších stavbách (štandardne do 2 nadzemných podlaží) s ohľadom na uhly snímania a rozlíšenie zosnímaných údajov. Pri vyšších rodinných domoch, resp. pri bytových domoch a pri snímaní striech vykonávame exteriérové meranie pomocou dronu. Na výkon leteckých prác pomocou dronov sme certifikovaní zo strany Dopravného úradu Slovenskej republiky a naše zariadenia sú plne poistené.

Rovnako je dôležité spomenúť, že termografické merania vykonávame na základe medzinárodných technických štandardov – tzv. ISO noriem.

Defekty vo fasáde rodinného domu

Kde všade je možné takéto meranie vykonať?

Meranie je možne vykonať kdekoľvek na celom Slovensku, či už v rodinnom dome, bytovom dome, kancelárii, alebo priemyselnej hale. Z pohľadu realizácie je štandardné komplexné meranie vykonávať najmä v zimných mesiacoch, kedy rozdiel teplôt medzi interiérom a exteriérom dosahuje viac ako 15 stupňov Celzia, čo je jednou z podmienok pre kvalitnú realizáciu meraní.

Ako dlho celý proces merania trvá?

Štandardná doba merania na rodinný dom je cca 1 – 2 hodiny. Z pohľadu realizácie meraní je však doba strávená u klienta individuálna a záleží od druhu a rozsahu kontroly, rozlohy meraného objektu, ale aj od členitosti stavby. Preto platí jednoduché pravidlo – čím je pôdorys nehnuteľnosti komplikovanejší, tým dlhšie meranie trvá. Rovnako môžu dobu merania predĺžiť špeciálne doplnkové merania – meranie strechy z dronu, prípadne vlhkostné a kontaktné teplotné merania.

Meranie tepelných únikov budov

Koľko monitoring stojí?

Cena merania zavisí od plochy meranej nehnuteľnosti, počtu podlaží a typu merania. Cena základného komplexného merania rodinného domu typu bungalov do 120 m podlahovej plochy je 199,00 € s DPH.

S akými problémami sa pri meraniach stretávate najčastejšie?

Medzi najčastejšie problémy patria netesnosti v okolí parapiet a zlé nastavenie okien, dverí, nedokonalosti v zateplení fasády, chýbajúca izolácia základov a venca, lokálne nedokonalosti strešných izolácii či nevhodné spôsoby realizácie stavby vedúce ku vnikaniu vlhkosti alebo tvorbe rosného bodu v interiéri. Častým problémom je i zbytočné prehrievanie fasády vďaka priamemu prestupu tepla pri osadení radiátorov.

Autor článku

Redakcia TopByvanie.sk

Redakcia TopByvanie.sk