Termografická kontrola

Termografická kontrola (IR termovízia, termovízne snímkovanie, termovízne meranie) je nedeštruktívnou inšpekčnou metódou zameranou na odhaľovanie defektov v štruktúre a fungovaní skúmaných objektov. Na základe emisívnej fyziky (t.j. reflexie, absorpcie a transmisie energie pri pôsobení energie) dodáva presný obraz o správaní, štruktúre, teplote a defektoch skúmaných materiálov, čím sa stáva veľmi vhodným diagnostickým nástrojom pre zisťovanie porúch alebo nežiadúcich procesov pri stavbách, prevádzke strojových zariadení alebo infraštruktúre.

 

Výhody termografického merania:

 • v reánom čase dokáže poskytnúť predanalytický pohľad na skúmaný objekt (dokáže odhaliť prítomnosť možného defektu)
 • je nedeštruktívne (nedochádza k priamej fyzickej interakcii so skúmaným objektom)
 • môže byť použité v prostrediach, ktoré sú pre iné typy merania nebezpečné
 • dokáže identifikovať problematické miesto v mnohých typoch materiálov (kovy, plasty, stavebné materiály, …)
 • pre využitie tejto metódy merania nie je potrebné svetlo
 • Dokáže odhaliť miesto, ktoré vykazuje relatívne nízku mieru anomálie voči bežnému fungovaniu

Termografickú inšpekciu je možné vykonávať na:

 • budovách
  • meranie vonkajšieho opláštenia stavby a strešnej konštrukcie (tepelné mosty)
  • meranie netesností okien a dverí
  • detekcia vlhkosti
 • technickej infraštruktúre budov
  • elektrických rozvodoch
  • potrubných rozvodoch
  • vzduchotechnike
 • strojných zariadeniach
  • čerpadlách a kompresoroch
  • HVAC jednotkách
  • motoroch

V prípade záujmu o termografickú kontrolu nás neváhajte kontaktovať.