Vibrodiagnostické merania

Vibrodiagnostické merania slúžia ako základ pre technickú analýzu mechanického stavu prevádzkovaných strojných zariadení a ich súčastí.

Meraním je možné odhaliť rôzne typy závad, ktoré majú vplyv na živostnosť, kvalitu či ekonomiku prevádzky:

 • hmotové nevyváženosti
 • nesúosnosť strojových sústav
 • ohnutie hriadeľa
 • excentricitu rotora
 • rezonancie
 • mechanické uvoľnenia
 • nevhodné javy u klzných ložísk
 • poškodenia valivých ložísk
 • problémy ozubených prevodov
 • problémy indukčných motorov
 • problémy remeňových pohonov

Vibrodiagnostickú inšpekciu je možné realizovať v dvoch formách:

Dynamické meranie – vo forme jednorázovej inšpekcie s výstupným protokolom, prípadne opakovane v určených časových intervaloch pri zachovaní rovnakých vstupných hodnôt pre merania pomocou návštevy technikov. Tento typ merania je vhodný pre všetky merateľné časti funkčných strojových sústav.

Statické meranie – osadením sústavy stálych snímačov s príslušným dataloggerom, prípadne s online prenosom nameraných hodnôt do online systému. Tento typ merania je vhodný pre kritické súčasti technickej infraštruktúry, u ktorých je neplánovaná odstávka v prípade ich poruchy vysoko nežiadúca a má dosah na fungovanie celej sústavy.