Virtualizácia a skenovanie objektov

Virtualizácia existujúcich stavieb pomocou bodových polí získaných laserovým skenovaním (LiDAR) umožňuje presné zameriavanie interiérov a exteriérov, ktoré je vhodným podkladom pre tvorbu virtuálnej reality s cieľom výučby (napr. virtualizácia priemyselných objektov, strojných zariadení, trafostaníc), výrobu interiérového nábytku na mieru či archeologický prieskum.

3D bodové pole získané skenovaním na mieste slúži ako základ pre ďalšie spracovanie – či už do podoby vizualizačného 3D mesh modelu, digitálneho terénneho modelu (DTM) alebo ako podklad pre výpočet objemov.

Hlavné aplikačné oblasti:

  • tvorba 3D modelov pracovísk za účelom školenia zamestnancov pomocou VR
  • zameranie skutočného stavu existujúcich stavieb (archivácia priestoru, modelovanie zmien a analýza ich vplyvov)
  • presné meranie pre účely zákazkovej výroby (napr. nábytok)