Výskum a vývoj (zákazkova činnosť)

Roky skúseností so zberom dát, integráciou rôznorodých typov technológií v segmente UAV (bezpilotných lietadiel, multirotorov) a ROV (diaľkovo ovládaných vozidiel), v kombinácii so znalosťami softvérového a hardvérového vývoja, poskytujú kvalitný základ pre riešenie Vašich individuálnych požiadaviek.

Poskytujeme služby vývoja špecifických zariadení a funkčných celkov na mieru, s ohľadom na ich konečné určenie, vrátane riešenia zložitých integračných problémov. Pokiaľ potrebujete špecifický nástroj na zber dát vo vzduchu, na vode, pod vodnou hladinou, či na zemskom povrchu, sme pripravení Vám pripraviť technológiu “na mieru”.